top of page

Δομή Προγράμματος

1ο Εξάμηνο

Διδασκόμενα Μαθήματα

Το 1ο εξάμηνο του ΠΜΣ απαρτίζεται αποκλειστικά από Διδασκόμενα Μαθήματα. Αυτά υπάγονται σε τέσσερις κύριες ενότητες οι οποίες θα παρακολουθούνται παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».
ΟΟι τέσσερις ενότητες των Διδασκόμενων Μαθημάτων καλύπτουν τα ακόλουθα επιμέρους πεδία:

 

1. Μηχανισμοί Ασθενειών (MOD)

 • Εισαγωγή στη βασική εργαστηριακή και την κλινική ερευνητική μεθοδολογία

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στη χρόνια φλεγμονή και τις μεταβολικές και μολυσματικές νόσους

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στον καρκίνο

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στις νευροεκφυλιστικές νόσους

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί σε μεταβολικά νοσήματα

 • Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί σε μολυσματικές ασθένειες

 • Βιολογία Συστημάτων και προσδιορισμός νέων στόχων: Πρόληψη, διάγνωση και στοχευμένες θεραπείες

 

2. Μοριακές και Κυτταρικές Θεραπείες (MCT)

 • Βιολογικές θεραπείες (μοριακές, γενετικές και κυτταρικές)

 • Τεχνολογίες αιχμής στη μοριακή βιολογία και τη γενετική (γονιδιωματική, μεταβολομική, πρωτεϊνομική, μεταγονιδιωματική, επιγενετική κ.λπ.)

 • Βιοδείκτες και συνοδευτικά διαγνωστικά κιτ για εξατομικευμένες προσεγγίσεις

 • Θεμελιώδεις αρχές Βιοπληροφορικής, Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοστατιστικής

 • Ιατρική Ακριβείας: Μέθοδοι, τάσεις και προκλήσεις

 • Διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων - από in silico έως in vivo. Καινοτομία στην αξιολόγηση ιατρικών προϊόντων

 • Ορφανά φάρμακα / Ορφανές ασθένειες

 • Επανατοποθέτηση φαρμάκων

 

3. Βιο-καινοτομία (BI)

 • Αναδυόμενες αγορές στον φαρμακευτικό τομέα και την υγειονομική περίθαλψη

 • Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας: start-ups, spin-offs και επενδυτικά κεφάλαια

 • Επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικής καινοτομίας

 • Προηγμένα Βιοϋλικά και Νανοτεχνολογίες

 • Διανοητική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων: ο κύκλος ζωής ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας

 • Μεταφορά τεχνολογίας: από τον ακαδημαϊκό χώρο στη βιομηχανία

 • Ευκαιρίες και προκλήσεις στην εποχή των «μεγάλων δεδομένων».

 • Ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εξατομικευμένης ιατρικής

 

4. Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες (TRFS)

 • Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων ή νέων επιχειρηματικών προϊόντων

 • Σύνταξη ερευνητικών προτάσεων επιχορήγησης ή σχεδίων για χορηγία/χρηματοδότηση επιχειρήσεων

 • Συγγραφή επιστημονικών άρθρων ή εκθέσεων για τις δραστηριότητες των εταιρειών

 • Βιοηθική και ηθική στην επιστήμη και στον επιχειρηματικό κόσμο

 • Καλές πρακτικές ασφαλείας σε χώρους εργαστηρίου κ.λπ.

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα θα υπάρχει εξεταστική περίοδος. Ένα πρώτο εντατικό θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 1ου εξαμήνου (τον Ιανουάριο) και ένα δεύτερο, πιο συνοπτικό, στο τέλος του 2ου εξαμήνου (τον Ιούλιο).

Μια επιπλέον ενότητα, η οποία θα παρακολουθηθεί τόσο κατά το 1ο όσο και στο 2ο Εξάμηνο στο ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" θα εισαγάγει τους φοιτητές στα εξής:

5. Journal Clubs (JC1) - Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλιογραφίας και εργασίες

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν και συμμετάσχουν σε «Journal Clubs», εβδομαδιαίες συναντήσεις στις οποίες αρχικά θα μάθουν πώς να διαβάζουν και να παρουσιάζουν ερευνητικά άρθρα που βρίσκονται στην τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν ομαδικές συνομιλίες για συγκεκριμένα άρθρα που παρουσιάζονται από τους συναδέλφους τους και θα τα συζητήσουν, όλοι μαζί, θέτοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις και σχολιάζοντας κριτικά τις μεθόδους, τις προσεγγίσεις και τα επιστημονικά συμπεράσματα, και τις βιοϊατρικές προοπτικές του άρθρου. Οι φοιτητές αναμένεται μέσω αυτών των συναντήσεων να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές δεξιότητες για παρουσίαση στο κοινό και ανταλλαγή επιστημονικών σκέψεων και ιδεών.​

2ο Εξάμηνο

Διεθνή Σεμινάρια, Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλιογραφίας (Journal Clubs) και Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Βιολογία Συστημάτων, Βιοτεχνολογία και Βιοκαινοτομία (MCT-5)

 • Οι διαλέξεις αυτές, σε αντίθεση με αυτές του 1ου εξαμήνου, θα έχουν τη μορφή Σεμιναρίων, τα οποία θα δοθούν στους τομείς της Βιολογίας Συστημάτων, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοκαινοτομίας. Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από αναγνωρισμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, ξένης υπηκοότητας ή από Έλληνες που πραγματοποιούν την έρευνά τους στο εξωτερικό. Οι φοιτητές επιλέγουν οι ίδιοι τους διεθνείς επιστήμονες που επιθυμούν να προσκαλέσουν.

2. Ομαδικές συζητήσεις επί πρωτοποριακής επιστημονικής βιβλιογραφίας και εργασίες - Journal Clubs (JC2)

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν και συμμετάσχουν σε μια δεύτερη σειρά Journal Clubs και ομαδικών συζητήσεων που θα αφορούν στην πρωτοποριακή επιστημονική βιβλιογραφία. Οι συναντήσεις θα οργανωθούν με ελαφρώς διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτόν του 1ου εξαμήνου, καθώς θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και θα αυξήσουν τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτηθεί κατά το 1ο εξάμηνο.

 

3. Τρίμηνες Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (Lab Rotations)

 • Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα πραγματοποιήσουν δύο 3μηνες πρακτικές ασκήσεις, σε δύο διαφορετικά εργαστήρια, υπό την επίβλεψη των συνεργαζόμενων Καθηγητών και Ερευνητών του ΠΜΣ μας (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στα χρονικά διαστήματα Φεβρουαρίου-Απριλίου και Μαΐου-Ιουλίου).

 

 • Υπό την επίβλεψη του μέντορά τους, οι φοιτητές θα μυηθούν σε διάφορες εργαστηριακές τεχνικές, θα εκτεθούν στην ανάπτυξη ανεξάρτητης επιστημονικής σκέψης, θα μάθουν να αναλύουν και να αξιολογούν κριτικά τα επιστημονικά τους αποτελέσματα, θα αναπτύξουν συνεργασίες με τα μέλη του εργαστηρίου κ.λπ.

 • Στην αρχή κάθε πρακτικής εναλλαγής, οι φοιτητές θα υποβάλλουν μια σύντομη ερευνητική πρόταση για την επιδιωκόμενη ερευνητική εργασία τους. Στο τέλος, θα συντάξουν και θα υποβάλουν μια Γενική Έκθεση που θα καλύπτει τον στόχο/μεθοδολογία/αποτελέσματα/συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος. Η Πρόταση και η Έκθεση έρευνας θα συνταχθούν στα αγγλικά.

3ο και 4ο εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, οι φοιτητές του ΠΜΣ θα πραγματοποιήσουν μια πλήρη πρακτική εργαστηριακή άσκηση 1 έτους σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήριά μας και θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα. Αυτή η εργασία θα εποπτεύεται από μια τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του ΠΜΣ (Επιβλέπων διατριβής συν 2 άλλα μέλη της Επιτροπής) και η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της καθοδηγούμενης πρακτικής άσκησης στο τέλος του 4ου εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να συντάξουν μια Διατριβή και να την παρουσιάσουν μαζί με την ερευνητική τους δουλειά στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής σε μορφή Προφορικής Παρουσίασης.
Η Διπλωματική Διατριβή θα υποστηριχθεί δημόσια, σε ανοιχτό σεμινάριο, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Ερευνητική Διπλωματική Εργασία αποτελεί ένα βασικό συστατικό του μεταπτυχιακού μας προγράμματος και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές μας για την απόκτηση ενός ανώτερου πτυχίου ή/και τη δυνατότητα να ακολουθήσουν επιτυχημένη σταδιοδρομία στους τομείς της Επιστήμης, της Βιομηχανίας, της Υγείας και του Δημόσιου τομέα.

Φοιτητικές Ημερίδες/Συνέδρια

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, συνήθως στην αρχή του 3ου εξαμήνου, οι 2-ετείς φοιτητές του ΠΜΣ μας, οργανώνουν τη δική τους Ημερίδα (Συνέδριο, Διαδικτυακό Σεμινάριο... κ.λπ.) πάνω σε ένα συγκεκριμένο κεντρικό επιστημονικό θέμα. Αυτές οι ετήσιες ημερίδες είναι ανοιχτές στο κοινό και συγκεντρώνουν εξέχοντες κεντρικούς ομιλητές, προσκεκλημένους ομιλητές και φοιτητές, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποιούνται συνήθως σε διάφορους αναγνωρισμένους χώρους της Αθήνας (π.χ. Ιατρική Σχολή Αθηνών, ιστορικό κτίριο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, InnovAthens Technopolis, Σεράφειο – Πόλη των Αθηνών κ.λπ.) ή διαδικτυακά (2021 Live Webinar, με σχεδόν 450 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο). 
Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Οργάνωση της «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ» (OPEN DAY) του ΠΜΣ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, οι φοιτητές του ΠΜΣ μας, διοργανώνουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο «Ανοιχτή Ημέρα ΠΜΣ» (MSC OPEN DAY) με στόχο να ενημερώσουν τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σχετικά με το ΠΜΣ και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Προηγούμενα διαδικτυακά σεμινάρια εδώ... 

Συμμετοχή σε κύκλο μαθημάτων CIVIS 

Οι φοιτητές μας καλούνται να συμμετάσχουν στη μεγάλη προσφορά διεθνών Μικτών Εντατικών Προγραμμάτων (Blended Intensive Programs; BIPs) & Θερινών Σχολείων που διοργανώνει η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων CIVIS (11 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΠΑ). Τα έξοδα για τη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό καλύπτονται εν μέρει από τη χρηματοδότηση Erasmus+.

Το ΠΜΣ μας διοργανώνει 2 κύκλους Μαθημάτων από το 2022:

 • “CIVIS BIP — Experimental Models in Molecular Biomedicine (EMMB)” με το Universidad Autónoma de Madrid στην Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

 • “CIVIS Summer School — Organoid Models in Immuno-Oncology (ICI-CIVIS)” με το Aix-Marseille Université της Γαλλίας

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

Έγγραφα

Οδηγός Σπουδών και Περιγραφή Μαθημάτων:

COVER_GR.jpg

(PDF διαθέσιμο στα Ελληνικά)

Προσωρινό Πρόγραμμα:

Το ΠΜΣ είναι πλήρους απασχόλησης. Είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός με πλήρη απασχόληση.

Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ:

(διαθέσιμο στα ελληνικά)

(διαθέσιμο στα αγγλικά)

bottom of page